werkplekonderzoek

Dit is gericht op het beoordelen van de fysieke belasting die ontstaat tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden. Denk daarbij aan het effect op het lichaam van tillen, duwen/trekken, statische werkhoudingen en repeterende bewegingen. Een werkplekonderzoek kan uitgevoerd worden voor een hele afdeling of voor een individuele werkplek. In de rapportage worden de risico’s van de gemeten fysieke belasting aangegeven en welke oplossingen er zijn om de belasting terug te brengen naar een veilig niveau. Door een werkplekonderzoek uit te laten voeren voorkomt u als bedrijf uitval of verminderde inzetbaarheid van uw medewerkers door klachten aan het houdings- en bewegingsapparaat.