ergonomie

ergonomieErgonomie heeft als doelstelling om werkplekken zodanig te ontwerpen dat deze veilig, gezond, comfortabel en efficiënt zijn.

Aandacht hiervoor is belangrijk als u als werkgever grip wilt hebben op de gezondheid en veiligheid van uw medewerkers en de efficiëntie van de werkzaamheden.

Het in kaart brengen van de ergonomische omstandigheden begint met een werkplekonderzoek.